tel. 606 308 964 | tel. 94 35 432 02 | bukowinski@wp.pl
Regulamin 2018-05-29T12:25:37+02:00

Regulamin pobytu gości w Pokojach Gościnnych Maj

§ 1
1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
4. Trzymanie zwierząt w pokoju bez wcześniejszego uzgodnienia z wynajmującym jest niedopuszczalne.
§ 2
1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia . Pozostałą kwotę gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
2. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.
UWAGA! Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
§ 3
1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
§ 4
1. Sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez gościa.
2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Wyznaczone w tym celu miejsce znajduje się na tarasach i przed budynkiem.
3. Korzystanie przez dzieci urządzeń zabawowych odbywa się pod nadzorem opiekuna.
§ 5
1. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.
2. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony
3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoje, po wcześniejszej konsultacji z najemcami, zostaną oni obciążeni kosztami napraw
4. Gość korzystając z kuchni zmywa po sobie naczynia i pozostawia w niej porządek.
§ 6
1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty.
§ 7
1. Gość korzystający z naszych usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach wyjątkowych stosować się do zaleceń wynajmującego.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad.
3. Nie odpowiadamy za niezależne od nas awarie i ich skutki.

Życzymy przyjemnego pobytu